Postup při koupi

Váš druhý domov v Chorvatsku

REZERVACE A SMLUVNÍ DOKUMENTACE

Klient má možnost byt předrezervovat, a to na osobní schůzce s prodejcem, telefonicky nebo emailem. Předrezervace je platná deset dnů. Pokud klient během této lhůty potvrdí svůj zájem byt závazně rezervovat, podepisuje Rezervační smlouvu, kterou zašleme na základě výběru konkrétní nemovitosti. V případě, že nedojde v časovém limitu k podpisu Rezervační smlouvy, je rezervovaný byt nabídnut dalším zájemcům. Po nabytí právní moci stavebního povolení a zahájení stavby (případně do 14 dnů po obdržení výzvy) klient podepisuje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouvu klient podepisuje po kolaudaci a po doplacení celkové kupní ceny, těsně před faktickým předáním nemovitosti. Na základě podepsané Kupní smlouvy je učiněn návrh na vklad vlastnického práva klienta do katastru nemovitostí.

Ražanj je malebné letovisko na Šibenické riviéře v severní části Dalmácie. Tato kdysi rybářská vesnice s osobitou atmosférou, krásnými oblázkovými plážemi a historickými domy vytváří atmosféru absolutní harmonie a klid. Svým perfektním umístěním se jedná o lokalitu, která bude vyhovovat lidem s aktivním životním stylem, ale i těm, kteří preferují ničím nerušenou přírodu.

Toto kouzelné místo nemá absolutně nic společného s chorvatským masovým turismem. Nemusíte se bát přeplněných pláží či ulic nebo hluku. Avšak ve vzdálenosti 5 minut volné chůze od domu se nachází několik vynikajících restaurací, například vyhlášená restaurace Oliveo, do které se sjíždí lidé z dalekého okolí, ale i pár kaváren, obchodů a dva supermarkety.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Klient má povinnost uhradit do 5 pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy rezervační poplatek ve výši 10.000,- EUR + DPH. Po podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě klient uhradí 40 % z celkové kupní ceny (po odečtení rezervačního poplatku). Zbývající část ceny může klient uhradit z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím hypotečního úvěru, a to až po kolaudaci.

SOLO Praha spol. s. r. o.
Kubelíkova 59, 130 00 Praha 3, Česká republika

DIČ: CZ44264437, Vedeno i Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 5510

email: solo@solo-praha.cz, www.solo-praha.cz

FINANCOVÁNÍ HYPOTÉKOU

Pro zajištění financování hypotékou klientovi doporučíme hypotéčního asistenta, který pomůže zcela zdarma sjednat hypotéku za výhodných podmínek. Jak v České republice, tak na Slovensku, lze financovat nákup nemovitosti v zahraničí pomocí tzv. Americké hypotéky, kdy klient ručí nemovitostí, kterou vlastní na území daného státu (v tomto
případě ČR nebo SR).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Byty jsou realizovány v architektem navrženém standardním provedení. Každá klientská změna se sjednává formou dodatku ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Pokud klient do stanoveného termínu neprovede výběr standardních či nadstandardních materiálů a nepodepíše dodatek s daným výběrem, bude standardní provedení bytu určeno naší společností.

KLIENTSKÉ ZMĚNY

V rámci nadstandardního provedení si klient může vybrat především z široké nabídky obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů a podlahových krytin. V těchto případech je nutné uzavřít na tyto výběry příslušný dodatek ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a následně dodatek uhradit. Vzhledem k proudové výstavbě klientům doporučujeme sjednávat změny co nejdříve po podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Naše společnost nabízí i realizaci individuálních úprav na přání
klienta.

Může se jednat o individuální změny jako např. dílčí změny příček a vnitřních dispozic, změny v rozvodech elektřiny, vody, odpadů, vytápění, vzduchotechniky a umístění vypínačů a zásuvek. Tyto změny je však třeba nejprve technicky posoudit, poté vyprojektovat a následně provést kalkulaci ceny.

SOLO Praha spol. s. r. o.
Kubelíkova 59, 130 00 Praha 3, Česká republika

DIČ: CZ44264437, Vedeno i Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 5510

email: solo@solo-praha.cz, www.solo-praha.cz

V souvislosti s klientskými změnami jsou stanoveny poplatky za každou klientskou změnu,
případně platby za projekční práce, vícepráce a nadstandardní materiály. Postup a možnosti
provádění klientských změn jsou s klienty řešeny individuálně, na základě stavu daného projektu.

KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ

Kolaudační řízení je zahájeno podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na místně příslušný stavební úřad. Toto řízení neklade na klienta žádné nároky a bude zajištěno ze strany naší společnosti. Stavební úřad posuzuje shodu stavby s dokumentací ke stavebnímu povolení a dále soulad s obecnými požadavky na obytné stavby. V návaznosti na vydání kolaudačního souhlasu stavební úřad požádá o přidělení čísla popisného. Následně naše společnost tyto dokumenty (kolaudační souhlas a doklad o přidělení čísla popisného), včetně prohlášení vlastníka, kterým se definují jednotky v budovách, podá na katastrální úřad.

PŘEDÁVACÍ ŘÍZENÍ

Po vydání kolaudačního souhlasu a faktickém dokončení bytu je proces předání zahájen
technickým přejímacím řízením za účasti klienta a pracovníka vykonávajícího stavební dozor v místě výstavby. Účelem prohlídky je konstatování stavu bytu, který se zaznamená do protokolu. V případě, že budou zjištěny drobné vady a nedodělky, budou zaznamenány do protokolu spolu s dohodnutým termínem pro jejich odstranění. Faktické předání jednotky proběhne opět v předem dohodnutém termínu, nejdříve však po uplynutí 15 dnů, v rámci kterého dojde k ověření odstranění závad a podpisu předávacího protokolu, předání dokumentace, návodu na užívání, návodů k instalovaným zařízením, sepsání stavu měřidel a převzetí klíčů. Při předání bude dále sepsán konečný stav měřidel vody a elektrické energie.

SOLO Praha spol. s. r. o.
Kubelíkova 59, 130 00 Praha 3, Česká republika

DIČ: CZ44264437, Vedeno i Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 5510

email: solo@solo-praha.cz, www.solo-praha.cz

HARMONOGRAM PROJEKTU

Vydání stavebního povolení 06/2024
Zahájení stavby 09/2024
Dokončení hrubé stavby 06/2025
Dokončení stavby 03/2026
Kolaudace 04/2026
Předání bytů klientům 05/2026

01

Právní jistota

 1.  Chorvatské právo je oproti právnímu řádu Slovenska a České republiky v mnoha směrech odlišné. Podstatně komplikovanější. Protože vychází částečně v německého právního systému, částečně z francouzského. Navíc doplněné o místní balkánská specifika.
 2.  Tím, že prodávající je česká developerská a investiční společnost s třicetiletou historií, tato rizika se Vás netýkají.
 3.  Dalším obrovským benefitem je skutečnost, že splátky kupní ceny hradíte na vázaný bankovní účet renomované evropské banky, která současně projekt spolufinancuje.
 4.  Tento postup je, při nákupu nemovitosti v Chorvatsku, ojedinělý.
 5.  V Chorvatsku je zvyklostí, po podpisu kupní smlouvy, uhradit kupní cenu přímo prodávajícím a následně čekat na zápis vlastnického práva  do katastru nemovitostí.

02

Kvalita

Chorvatské nemovitosti běžně nabízené realitními kancelářemi mají, ze středoevropského pohledu, velký problém s kvalitou.

To jak z pohledu architektury, tak i samotného provedení stavby a výběru materiálů.
Na tomto projektu spolupracujeme s českými architekty, bytovými designéry a s některými českými subdodavateli, u kterých máme jistotu kvalitního zpracování interiéru.

Standardy v projektu Ražanj odpovídají standardům prémiových pražských či bratislavských projektů.
Například sanitární keramika Villeroy & Boch, vodovodní baterie Hansgrohe, dubové podlahy, kvalitní hliníková okna doplněná o venkovní stínění, apod.

Toto vše v kombinaci s nejkvalitnějšími místními materiály, jako je Bračský mramor, činí projekt naprosto jedinečným v rámci chorvatského trhu.

03

Lokalita

 1. Třetím opěrným pilířem, a pravděpodobně tím nejvýznamnějším,  je úžasné a jedinečné místo.
 2.  A když řekneme úžasné, tak rozhodně nepřeháníme.
 3.  Pouhých 30 minut autem od letiště ve Splitu se nám podařilo najít kouzelnou zátoku a v ní, 50 metrů od moře, volný pozemek.
 4.  Nicméně možností dopravy je více. Letiště v Zadaru je vzdáleno  1,5 hodiny autem. Případně cesta z Prahy autem trvá 10 hodin, cesta z Bratislavy je dlouhá 7 hodin.
 5.  Chorvatské pobřeží je nádherné, ale klasickým a velmi častým problémem je pobřežní jadranská magistrála, která odděluje pláže  od ubytování a veškerého zázemí.
 6.  Toto se vám v Ražanji nestane. K naší zátoce vede, po odbočení z této rušné komunikace, přibližně pětiminutová cesta starým olivovým hájem.
 7.  Další výhodou je, že Ražanje se netýká klasický chorvatský masový turismus.
 8.  Avšak v docházkové vzdálenosti pěti minut z vašeho bytu najdete dva supermarkety, pět restaurací i celoročně otevřenou kavárnu.
 9. Zatoužíte-li po návštěvě většího rušnějšího městečka, do půl hodiny můžete být v Primoštenu nebo Trogiru. Obě města patří ke skvostům dalmatského pobřeží.